Ochrana osobních údajů

OSBET BETON s.r.o.1. Společnost OSBET BETON s.r.o. se sídlem Polní 291, 252 29 Lety, IČ 071 14 320, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294839, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno,
  • e-mailovou adresu,
  • telefon.

2. Všechny tyto údaje (jméno, e-mailová adresa, telefon) zpracováváme za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro odpověď na vaše dotazy. Toto zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Výše uvedené osobní údaje budou společností Osbet Beton s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o zakázce mezi vámi a společností OSBET BETON s.r.o., nejdéle však 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů provádí Jiří Hudeček, který je správcem osobních údajů. Získané osobní údaje však pro společnost OSBET BETON s.r.o. mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost OSBET BETON s.r.o. nevyužívá.

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat vymazání výše uvedených osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Logo - OSBET BETON